Вещи, которыми стоит поделиться!
Home Форма 1 пв 2010 р к бланки


Форма 1 пв 2010 р к бланки


N 404 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2009 р. Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці. Показники щодо складу фонду оплати праці та інших виплат 4. У графі 2 цього рядка відображається фонд оплати праці жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників, а у графі 3 - відпрацьований ними час. Будь-яке відтворення, адаптація, переклад, розміщення та переробка вмісту матеріалів, опублікованих у газеті «Інтерактивна бухгалтерія», в інших засобах масової інформації, включаючи розміщення або переробку в електронних засобах масової інформації, захищені авторським правом. Форма містить дані про респондента найменування, місцезнаходження, адреса здійснення діяльності, вид економічної діяльності. У рядку 4100 відображається кількість невідпрацьованих людино-годин робочого часу працівників, які згідно із Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів конфліктів " брали участь у колективних невиходах на роботу страйках. До числа людино-годин відсутності працівників з цієї причини включається тільки робочий час, що припадає на період непрацездатності працівників. Показники щодо кількості працівників 2. N 149 зі змінами 1-ПВ умови праці один раз на два роки © 2010-2015 Профи Винс. Суми, нараховані за період відпустки, ураховуються тільки в тій частині, що припадає на звітний місяць. В адресній частині форми N 1-ПВ місячна зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт. Показники цього розділу заповнюються в цілому по підприємству юридична особа, відокремлений підрозділ та охоплюють період з 1 січня до 31 грудня попереднього року. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується у цьому рядку в повному обсязі. У рядку 3040 відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору незалежно від причин звільнення. У графі 1 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, оплата праці яких фінансується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету. В адресній частині форми N 1-ПВ квартальна зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт. Детальніше дивіться бланк звіту 1-ПВ та інструкцію з його заповнення: — формат MS Word. Цей наказ набирає чинності з 15 січня 2010 року. Відповідно до пункту 5. Однойменні показники, що містяться у формі N 1-ПВ квартальна та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.


Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується у цьому рядку в повному обсязі.


Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ квартальна "Звіт з праці" використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом. Відповідно до пункту 5. У рядках 6020 - 6110 здійснюється розподіл кількості працівників, зазначеної у рядку 6010, залежно від розмірів нарахованої їм заробітної плати. Даним наказом затверджено також інструкцію щодо заповнення форми. N 149 зі змінами 1-ПВ умови праці один раз на два роки © 2010-2015 Профи Винс. Якщо за згодою сторін працівнику надається відпустка більшої тривалості у разі коли зазначене явище не має масового характеру і не пов'язане з погіршенням умов виробництва її час також ураховується у цьому рядку. У рядку 4050 відображається кількість людино-годин щорічних відпусток працівників основних та додаткових, включаючи додаткові відпустки, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" , крім зазначених у рядках 4070 та 4110. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ квартальна "Звіт з праці" далі - форма N 1-ПВ квартальна. У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

Some more links:
-> инструкция шлифовальная машина prorab 3211
У рядках 5020, 5030 відображається фонд основної та додаткової заробітної плати, складові яких визначено у пунктах 2.
-> драйвер для n79

Видео по теме

:
"Азов-Инфо" 22.11.12
форма 1 пв 2010 р к бланки -> путевой лист грузового автомобиля украина бланк
В адресній частині форми N 1-ПВ квартальна зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.
-> гражданский иск по причинению вреда здоровью в дтп образец заполнения
Онищук ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 р.
-> олимпиада по литературе мифы ответы
Такі форми мають використовувати всі юрособи та їх відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.
->SitemapФорма 1 пв 2010 р к бланки:

Rating: 99 / 100

Overall: 74 Rates